Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,03 EUR
-0,15 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.20% 0.44% 16/16
3m 5.62% 7.43% 11/16
6m -9.37% -7.24% 12/16
12m -4.83% -4.46% 9/16
36m -4.83% -1.58% 14/16
YTD -8.24% -5.94% 13/16
max 19.53% 53.23% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0278457204
 • zarządzający: Laurent Develay
  Sergio Trigo Paz
  Michal Wozniak
 • data uruchomienia jednostki: 05.02.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 26.06.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 10 968,7 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
 • polityka inwestycyjna: Minimum 70% aktywów inwestowane jest w denominowane w lokalnej walucie zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie i duracji poniżej trzech lat, emitowane przez rządy państw, agendy oraz spółki, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej na rynkach rozwijających się. Średnia duracja portfela nie przekracza dwóch lat. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje papierów wartościowych, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,18 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,59% od 1,56% do 4,21% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,02 od -0,08 do 0,22 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę