BlackRock GF Latin American E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,04 USD
-0,06 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.71% 0.89% -/-
3m -3.38% -1.36% -/-
6m -3.49% -1.46% -/-
12m 18.75% 18.28% -/-
36m 24.01% 20.48% -/-
YTD 5.34% 8.72% -/-
max 310.90% 370.70% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0147409709
 • zarządzający: Ed Kuczma
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.01.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji Ameryki Łacińskiej
 • zasięg geograficzny inwestycji: Ameryka Łacińska
 • benchmark: 100% MSCI EM Latin America - Net Dividends
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu Latin American Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej (Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa oraz wysypy na Morzu Karaibskim, w tym Portoryko). Fundusz może inwestować pośrednio w amerykańskie kwity depozytowe (ADR) oraz globalne kwity depozytowe (GDR).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę