BlackRock GF Latin American E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,21 EUR
-0,36 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.96% 2.40% -/-
3m -2.02% 0.33% -/-
6m -2.86% -0.92% -/-
12m 23.17% 22.73% -/-
36m 25.94% 23.47% -/-
YTD 7.72% 11.36% -/-
max 401.38% 450.50% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171289571
 • zarządzający: Ed Kuczma
 • data uruchomienia jednostki: 28.06.2002 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.01.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji Ameryki Łacińskiej
 • zasięg geograficzny inwestycji: Ameryka Łacińska
 • benchmark: 100% MSCI EM Latin America - Net Dividends
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu Latin American Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej (Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa oraz wysypy na Morzu Karaibskim, w tym Portoryko). Fundusz może inwestować pośrednio w amerykańskie kwity depozytowe (ADR) oraz globalne kwity depozytowe (GDR).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę