BlackRock GF Latin American A2 Hedged (PLN)
BlackRock Global Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,22 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.41% 1.63% -/-
3m -4.18% 2.00% -/-
6m -6.00% -0.56% -/-
12m 15.23% 23.17% -/-
36m 20.84% 23.80% -/-
YTD 3.24% 11.86% -/-
max -10.70% 18.05% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0480534832
 • zarządzający: Ed Kuczma
 • data uruchomienia jednostki: 25.02.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.01.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 15 000 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji Ameryki Łacińskiej
 • zasięg geograficzny inwestycji: Ameryka Łacińska
 • benchmark: 100% MSCI EM Latin America - Net Dividends
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu Latin American Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej (Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa oraz wysypy na Morzu Karaibskim, w tym Portoryko). Fundusz może inwestować pośrednio w amerykańskie kwity depozytowe (ADR) oraz globalne kwity depozytowe (GDR).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę