Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Latin American A2 Hedged (PLN)
BlackRock Global Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,25 PLN
-4,77 %
wycena na dzień 01.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -38.40% -32.96% -/-
3m -50.05% -42.55% -/-
6m -43.55% -39.01% -/-
12m -46.00% -37.40% -/-
36m -39.88% -33.17% -/-
YTD -50.05% -42.55% -/-
max -50.10% -26.82% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0480534832
 • zarządzający: Ed Kuczma
 • data uruchomienia jednostki: 25.02.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.01.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 19 000 PLN
 • następna wpłata: 3 800 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 301,5 mln PLN (03.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji Ameryki Łacińskiej
 • zasięg geograficzny inwestycji: Ameryka Łacińska
 • benchmark: 100% MSCI EM Latin America Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu Latin American Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej (Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa oraz wysypy na Morzu Karaibskim, w tym Portoryko). Fundusz może inwestować pośrednio w amerykańskie kwity depozytowe (ADR) oraz globalne kwity depozytowe (GDR).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę