Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Japan Flexible Equity E2 (JPY)
BlackRock Global Funds PAR
kurs JPY
Strzalka_spadek-01
-17,00 JPY
-1,19 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -3.63%
3m 9.49%
6m -4.48%
12m 6.51%
36m 4.76%
YTD -3.63%
max -5.57%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0249411165
 • zarządzający: Tad Fukushima
 • data uruchomienia jednostki: 26.05.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.02.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: JPY
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 393,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji japońskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Japonia
 • benchmark: 100% MSCI Japan Net
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Japonii. Fundusz zazwyczaj inwestuje w papiery wartościowe, które cechuje ponadprzeciętny potencjał wzrostu (growth investment) lub papiery wartościowe, w wypadku którym atrakcyjność inwestycji wynika z ich obecnej niższej ceny (value investment), przy czym decyzja o wyborze podejmowana jest stosownie do przewidywanej sytuacji na rynku.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę