BlackRock GF Japan Flexible Equity E2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,03 EUR
+0,36 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.80% 7.03% -/-
3m 3.10% 6.40% -/-
6m 1.09% 7.10% -/-
12m -6.09% 2.17% -/-
36m 21.99% 21.63% -/-
YTD 8.90% 13.71% -/-
max -16.80% 28.24% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0277197835
 • zarządzający: Tad Fukushima
 • data uruchomienia jednostki: 30.11.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.02.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji japońskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Japonia
 • benchmark: 100% MSCI Japan Net
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Japonii. Fundusz zazwyczaj inwestuje w papiery wartościowe, które cechuje ponadprzeciętny potencjał wzrostu (growth investment) lub papiery wartościowe, w wypadku którym atrakcyjność inwestycji wynika z ich obecnej niższej ceny (value investment), przy czym decyzja o wyborze podejmowana jest stosownie do przewidywanej sytuacji na rynku.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę