BlackRock GF Japan Flexible Equity E2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,01 EUR
-0,11 %
wycena na dzień 13.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.01% 5.60% -/-
3m 11.52% 14.59% -/-
6m 10.96% 14.67% -/-
12m 3.89% 11.80% -/-
36m 22.53% 23.13% -/-
YTD 15.31% 20.97% -/-
max -11.90% 36.43% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0277197835
 • zarządzający: Tad Fukushima
 • data uruchomienia jednostki: 30.11.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.02.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 565,3 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji japońskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Japonia
 • benchmark: 100% MSCI Japan Net
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Japonii. Fundusz zazwyczaj inwestuje w papiery wartościowe, które cechuje ponadprzeciętny potencjał wzrostu (growth investment) lub papiery wartościowe, w wypadku którym atrakcyjność inwestycji wynika z ich obecnej niższej ceny (value investment), przy czym decyzja o wyborze podejmowana jest stosownie do przewidywanej sytuacji na rynku.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę