BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 Hedged (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,17 USD
+1,19 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.69% 6.38% -/-
3m 4.55% 4.43% -/-
6m 3.80% 4.57% -/-
12m -1.50% -2.42% -/-
36m 32.12% 18.38% -/-
YTD 11.81% 9.86% -/-
max 44.80% 28.33% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0940328577
 • zarządzający: Tad Fukushima
 • data uruchomienia jednostki: 19.06.2013 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.02.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji japońskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Japonia
 • benchmark: 100% MSCI Japan Net
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Japonii. Fundusz zazwyczaj inwestuje w papiery wartościowe, które cechuje ponadprzeciętny potencjał wzrostu (growth investment) lub papiery wartościowe, w wypadku którym atrakcyjność inwestycji wynika z ich obecnej niższej ceny (value investment), przy czym decyzja o wyborze podejmowana jest stosownie do przewidywanej sytuacji na rynku.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę