Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,59 EUR
-1,12 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -5.30% -3.53% -/-
3m 10.87% 6.65% -/-
6m -10.50% -10.69% -/-
12m 5.93% -0.40% -/-
36m 8.35% 5.03% -/-
YTD -10.17% -9.56% -/-
max 1.43% -19.42% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171289225
 • zarządzający: Hiroki Takayama
 • data uruchomienia jednostki: 27.10.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 13.05.1987 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 076,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji japońskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Japonia
 • benchmark: 100% S&P Japan MidSmallCap Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Japan Opportunities Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Japonii. Mianem spółek o mniejszej kapitalizacji określa się spółki, które w momencie ich nabycia plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Japonii.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę