Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,69 USD
+5,96 %
wycena na dzień 07.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -7.66% -8.69% -/-
3m -24.33% -19.95% -/-
6m -15.92% -14.44% -/-
12m -14.36% -13.32% -/-
36m 0.17% -3.89% -/-
YTD -25.93% -20.33% -/-
max 15.70% 3.93% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0931342652
 • zarządzający: Hiroki Takayama
 • data uruchomienia jednostki: 15.05.2013 r.
 • data uruchomienia funduszu: 13.05.1987 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 956,5 mln PLN (03.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji japońskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Japonia
 • benchmark: 100% S&P Japan MidSmallCap Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Japan Opportunities Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Japonii. Mianem spółek o mniejszej kapitalizacji określa się spółki, które w momencie ich nabycia plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Japonii.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę