Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,10 EUR
+0,22 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.50% -2.87% -/-
3m 21.58% 12.32% -/-
6m -11.18% -10.02% -/-
12m 3.24% -1.71% -/-
36m 0.43% 3.75% -/-
YTD -11.18% -9.66% -/-
max -5.73% 12.23% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0255399742
 • zarządzający: Hiroki Takayama
 • data uruchomienia jednostki: 29.05.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 13.05.1987 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 076,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji japońskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Japonia
 • benchmark: 100% S&P Japan MidSmallCap Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Japan Opportunities Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Japonii. Mianem spółek o mniejszej kapitalizacji określa się spółki, które w momencie ich nabycia plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Japonii.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę