Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF India E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,95 USD
-4,17 %
wycena na dzień 03.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -31.79% -28.99% -/-
3m -36.52% -34.57% -/-
6m -32.69% -29.84% -/-
12m -36.29% -34.32% -/-
36m -28.67% -28.61% -/-
YTD -35.91% -33.94% -/-
max 41.55% 39.15% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0248273137
 • zarządzający: Andrew Swan
  Sidharth Mahapatra
 • data uruchomienia jednostki: 27.04.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.02.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 123,5 mln PLN (03.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji indyjskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Indie
 • benchmark: 100% MSCI Emerging - India
 • polityka inwestycyjna: Założeniem India Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Indiach (fundusz może inwestować poprzez Podmiot Zależny).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę