Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF India E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,33 USD
+1,15 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.39% 5.54% -/-
3m 26.46% 26.73% -/-
6m -19.72% -17.08% -/-
12m -19.94% -17.77% -/-
36m -10.22% -14.02% -/-
YTD -18.95% -16.28% -/-
max 79.01% 76.34% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0248273137
 • zarządzający: Andrew Swan
  Sidharth Mahapatra
 • data uruchomienia jednostki: 27.04.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.02.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 361,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji indyjskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Indie
 • benchmark: 100% MSCI Emerging - India
 • polityka inwestycyjna: Założeniem India Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Indiach (fundusz może inwestować poprzez Podmiot Zależny).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę