BlackRock GF India E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,62 EUR
-2,11 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.03% 0.09% -/-
3m -6.28% -6.25% -/-
6m -4.36% -4.61% -/-
12m 0.65% -3.04% -/-
36m 10.68% 8.29% -/-
YTD 1.66% -0.06% -/-
max 118.09% 116.32% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0248273566
 • zarządzający: Andrew Swan
  Sidharth Mahapatra
 • data uruchomienia jednostki: 27.04.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.02.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji indyjskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Indie
 • benchmark: 100% MSCI Emerging - India
 • polityka inwestycyjna: Założeniem India Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Indiach (fundusz może inwestować poprzez Podmiot Zależny).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę