Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF India E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,36 EUR
+1,57 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.38% -0.16% -/-
3m -23.80% -19.70% -/-
6m -27.47% -24.07% -/-
12m -27.31% -24.29% -/-
36m -20.69% -20.54% -/-
YTD -26.35% -23.27% -/-
max 73.02% 78.75% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0248273566
 • zarządzający: Andrew Swan
  Sidharth Mahapatra
 • data uruchomienia jednostki: 27.04.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.02.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 307,9 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji indyjskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Indie
 • benchmark: 100% MSCI Emerging - India
 • polityka inwestycyjna: Założeniem India Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Indiach (fundusz może inwestować poprzez Podmiot Zależny).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę