BlackRock GF India A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,36 USD
+1,04 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.80% -1.03% 5/11
3m -9.08% -9.10% 6/11
6m -5.05% -5.47% 5/11
12m -2.55% -6.58% 3/11
36m 11.63% 7.06% 4/11
YTD -1.42% -3.15% 4/11
max 112.28% 93.08% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0248272758
 • zarządzający: Andrew Swan
  Sidharth Mahapatra
 • data uruchomienia jednostki: 27.04.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.02.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji indyjskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Indie
 • benchmark: 100% MSCI Emerging - India
 • polityka inwestycyjna: Założeniem India Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Indiach (fundusz może inwestować poprzez Podmiot Zależny).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,34 od -0,00 do 1,08 dobry
odchylenie standardowe 4,34% od 3,60% do 6,21% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,07 do 0,09 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę