Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Systematic Global SmallCap Fund E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+1,37 USD
+1,62 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.67% 9.02% -/-
3m -3.64% -7.05% -/-
6m -13.39% -15.54% -/-
12m -4.87% -8.98% -/-
36m -1.49% -9.96% -/-
YTD -16.15% -18.49% -/-
max 185.51% 145.78% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0147403843
 • zarządzający: Raffaele Savi
  Kevin Franklin
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 04.11.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 645,6 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI AC World Small Cap Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji. Mimo iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że większość inwestycji funduszu dotyczyć będzie spółek z krajów zaliczanych do rozwiniętych rynków Ameryki Północnej, Europy i Dalekiego Wschodu, fundusz może również inwestować w podmioty z rynków rozwijających się na całym świecie. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę