BlackRock GF Systematic Global SmallCap Fund E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-1,04 USD
-1,02 %
wycena na dzień 21.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.47% -1.92% -/-
3m 4.57% 4.09% -/-
6m 13.09% 11.68% -/-
12m 11.78% 7.68% -/-
36m 18.05% 14.58% -/-
YTD 0.06% -0.76% -/-
max 240.69% 199.23% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0147403843
 • zarządzający: Raffaele Savi
  Kevin Franklin
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 04.11.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 771,5 mln PLN (01.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI AC World Small Cap Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji. Mimo iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że większość inwestycji funduszu dotyczyć będzie spółek z krajów zaliczanych do rozwiniętych rynków Ameryki Północnej, Europy i Dalekiego Wschodu, fundusz może również inwestować w podmioty z rynków rozwijających się na całym świecie. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę