BlackRock GF Global SmallCap E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,08 USD
-0,09 %
wycena na dzień 16.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.34% 5.86% -/-
3m 2.89% 2.94% -/-
6m 2.48% 0.92% -/-
12m -4.85% -6.43% -/-
36m 17.22% 15.73% -/-
YTD 16.64% 13.87% -/-
max 212.79% 180.83% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0147403843
 • zarządzający: Raffaele Savi
  Kevin Franklin
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 04.11.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI AC World Small Cap Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji. Mimo iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że większość inwestycji funduszu dotyczyć będzie spółek z krajów zaliczanych do rozwiniętych rynków Ameryki Północnej, Europy i Dalekiego Wschodu, fundusz może również inwestować w podmioty z rynków rozwijających się na całym świecie. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę