Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Global Long-Horizon Equity E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,16 USD
+0,27 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.35% -0.45% -/-
3m 20.21% 20.55% -/-
6m -2.20% -5.15% -/-
12m 7.42% 0.61% -/-
36m 34.58% 13.26% -/-
YTD -2.46% -5.33% -/-
max 119.85% 91.61% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0090831032
 • zarządzający: Andrew Wheatley Hubbard
  Molly Greenen
 • data uruchomienia jednostki: 01.12.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.02.1996 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 907,8 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI All Country World Net TR Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek bez żadnych ograniczeń co do kapitalizacji rynkowej. Do 10% posiadanych aktywów fundusz może inwestować w chińskie Akcje A w ramach programu Shanghai-Hong Kong Stock Connect („Stock Connect”). W celu zabezpieczenia i wygenerowania dodatkowego zysku fundusz może stosować instrumenty pochodne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę