BlackRock GF Global Long-Horizon Equity E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,23 EUR
+0,44 %
wycena na dzień 22.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.19% 3.73% -/-
3m 7.59% 7.35% -/-
6m 12.41% 8.19% -/-
12m 27.42% 16.77% -/-
36m 45.35% 25.80% -/-
YTD 31.74% 22.88% -/-
max 130.11% 106.14% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171285587
 • zarządzający: Andrew Wheatley Hubbard
 • data uruchomienia jednostki: 01.12.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.02.1996 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 885,5 mln PLN (10.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI All Country World Net TR Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek bez żadnych ograniczeń co do kapitalizacji rynkowej. Do 10% posiadanych aktywów fundusz może inwestować w chińskie Akcje A w ramach programu Shanghai-Hong Kong Stock Connect („Stock Connect”). W celu zabezpieczenia i wygenerowania dodatkowego zysku fundusz może stosować instrumenty pochodne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę