BlackRock GF Global Long-Horizon Equity A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,05 USD
+0,08 %
wycena na dzień 18.09.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.64% 4.49% 30/50
3m 4.82% 2.51% 1/50
6m 5.56% 2.80% 9/50
12m 9.70% 1.25% 1/45
36m 45.44% 26.13% 1/44
YTD 22.16% 14.89% 3/49
max 148.85% 80.55% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0011850046
 • zarządzający: Andrew Wheatley Hubbard
 • data uruchomienia jednostki: 03.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.02.1996 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 567,8 mln PLN (07.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI All Country World Net TR Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek bez żadnych ograniczeń co do kapitalizacji rynkowej. Do 10% posiadanych aktywów fundusz może inwestować w chińskie Akcje A w ramach programu Shanghai-Hong Kong Stock Connect („Stock Connect”). W celu zabezpieczenia i wygenerowania dodatkowego zysku fundusz może stosować instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,51 od -0,00 do 1,60 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,15% od 2,51% do 4,19% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,29 od -0,01 do 0,29 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę