BlackRock GF Global High Yield Bond A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,02 USD
+0,08 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.90% 1.50% 2/7
3m 2.99% 1.55% 1/7
6m 5.26% 2.39% 1/7
12m 6.76% 3.46% 1/7
36m 18.64% 9.84% 1/7
YTD 11.20% 8.37% 2/7
max 194.61% 124.99% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171284937
 • zarządzający: James Keenan
  David Delbos
  Jose Aguilar
  Mitchell Garfin
  James Turner
 • data uruchomienia jednostki: 19.05.2003 r.
 • data uruchomienia funduszu: 16.05.2003 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global High Yield Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów netto w wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych o stałym dochodzie, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym. Do 10% aktywów może być lokowanych w akcje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,29 od -0,00 do 1,29 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 1,83% od 1,55% do 1,98% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,16 od -0,19 do 0,16 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę