BlackRock GF Global High Yield Bond A2 Hedged (PLN)
BlackRock Global Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,07 %
wycena na dzień 14.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.74% 2.74% -/-
3m 3.17% 3.10% -/-
6m 5.79% 4.92% -/-
12m 9.82% 8.85% -/-
36m 15.40% 6.21% -/-
YTD 1.22% 3.31% -/-
max 49.90% 46.49% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0849758007
 • zarządzający: James Keenan
  David Delbos
  Jose Aguilar
  Mitchell Garfin
  James Turner
 • data uruchomienia jednostki: 14.11.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 16.05.2003 r.
 • pierwsza wpłata: 19 000 PLN
 • następna wpłata: 3 800 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 5 194,5 mln PLN (01.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global High Yield Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów netto w wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych o stałym dochodzie, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym. Do 10% aktywów może być lokowanych w akcje.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę