Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Global High Yield Bond A2 Hedged (PLN)
BlackRock Global Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,07 PLN
+0,55 %
wycena na dzień 07.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -13.34% -4.03% -/-
3m -14.16% -5.58% -/-
6m -11.41% -5.78% -/-
12m -8.68% -2.00% -/-
36m -2.97% -1.31% -/-
YTD -14.04% -5.13% -/-
max 27.30% 34.52% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0849758007
 • zarządzający: James Keenan
  David Delbos
  Jose Aguilar
  Mitchell Garfin
  James Turner
 • data uruchomienia jednostki: 14.11.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 16.05.2003 r.
 • pierwsza wpłata: 19 000 PLN
 • następna wpłata: 3 800 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 4 542,5 mln PLN (03.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global High Yield Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów netto w wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych o stałym dochodzie, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym. Do 10% aktywów może być lokowanych w akcje.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę