BlackRock GF Global High Yield Bond A2 Hedged (PLN)
BlackRock Global Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,14 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.48% 2.59% -/-
3m 2.56% 6.11% -/-
6m 5.02% 6.22% -/-
12m 5.79% 9.77% -/-
36m 15.80% 11.02% -/-
YTD 10.31% 13.34% -/-
max 44.40% 43.33% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0849758007
 • zarządzający: James Keenan
  David Delbos
  Jose Aguilar
  Mitchell Garfin
  James Turner
 • data uruchomienia jednostki: 14.11.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 16.05.2003 r.
 • pierwsza wpłata: 15 000 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global High Yield Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów netto w wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych o stałym dochodzie, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym. Do 10% aktywów może być lokowanych w akcje.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę