Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Global High Yield Bond A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,07 EUR
+0,42 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.36% -0.15% -/-
3m 11.87% 7.83% -/-
6m -4.82% -5.59% -/-
12m -2.12% -2.20% -/-
36m 1.10% 2.85% -/-
YTD -4.76% -5.41% -/-
max 122.98% 127.26% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0093504206
 • zarządzający: James Keenan
  David Delbos
  Jose Aguilar
  Mitchell Garfin
  James Turner
 • data uruchomienia jednostki: 16.05.2003 r.
 • data uruchomienia funduszu: 16.05.2003 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 5 685,1 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global High Yield Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów netto w wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych o stałym dochodzie, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym. Do 10% aktywów może być lokowanych w akcje.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę