BlackRock GF Global Government Bond E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,03 USD
+0,10 %
wycena na dzień 25.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.70% -1.51% -/-
3m 2.50% 2.02% -/-
6m 1.31% 3.80% -/-
12m 8.71% 3.79% -/-
36m 12.02% 9.13% -/-
YTD 2.83% -0.06% -/-
max 55.44% 55.82% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0090845412
 • zarządzający: Aidan Doyle
  Bob Miller
 • data uruchomienia jednostki: 01.12.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 13.05.1987 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 218,8 mln PLN (01.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% FTSE WGBI Index (100% Hedged in USD)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global Government Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, emitowane przez rządy państw i agendy rządowe na całym świecie. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę