BlackRock GF Global Government Bond E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,16 USD
-0,57 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.11% -0.01% -/-
3m 3.29% -0.24% -/-
6m 6.64% 0.80% -/-
12m 9.62% -1.23% -/-
36m 7.50% 5.10% -/-
YTD 8.20% 5.88% -/-
max 52.95% 51.03% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0090845412
 • zarządzający: Aidan Doyle
  Bob Miller
 • data uruchomienia jednostki: 01.12.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 13.05.1987 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% FTSE WGBI Index (100% Hedged in USD)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global Government Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, emitowane przez rządy państw i agendy rządowe na całym świecie. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę