Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Global Government Bond E2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,05 EUR
-0,21 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.29% 7.11% -/-
3m -1.79% 3.51% -/-
6m 1.21% 4.68% -/-
12m 2.50% 9.13% -/-
36m 1.90% 8.94% -/-
YTD 1.77% 3.96% -/-
max 56.14% 64.53% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0297944059
 • zarządzający: Aidan Doyle
  Bob Miller
 • data uruchomienia jednostki: 11.06.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 13.05.1987 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 793,3 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% FTSE WGBI Index (100% Hedged in USD)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global Government Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, emitowane przez rządy państw i agendy rządowe na całym świecie. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę