BlackRock GF Global Government Bond A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,18 USD
-0,58 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.16% -0.01% -/-
3m 3.42% -0.24% -/-
6m 6.96% 0.80% -/-
12m 10.21% -1.23% -/-
36m 9.13% 5.10% -/-
YTD 8.60% 5.88% -/-
max 110.89% 100.02% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0006061385
 • zarządzający: Aidan Doyle
  Bob Miller
 • data uruchomienia jednostki: 03.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 13.05.1987 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% FTSE WGBI Index (100% Hedged in USD)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global Government Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, emitowane przez rządy państw i agendy rządowe na całym świecie. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,91% - -
Sharpe'a 0,08 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę