Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Systematic Global Equity High Income Fund A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,04 USD
+0,34 %
wycena na dzień 27.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -23.02% -22.40% 26/49
3m -24.36% -24.80% 25/49
6m -20.20% -18.68% 31/48
12m -18.94% -16.03% 33/48
36m -9.24% -5.91% 23/41
YTD -24.26% -24.93% 24/49
max 13.00% 32.20% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0265550359
 • zarządzający: Robert Fisher
  Andrew Huzzey
 • data uruchomienia jednostki: 13.10.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 13.10.2006 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 5 117,2 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global Enhanced Equity Yield Fund jest generowanie wysokiego dochodu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe na całym świecie, bez określonych limitów dotyczących konkretnych krajów lub regionów. Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w sposób mający kluczowe znaczenie dla założonego celu inwestycyjnego, w celu osiągania dodatkowych dochodów. Nie więcej niż 10% swoich aktywów fundusz może inwestować bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,81 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 3,23% od 2,63% do 4,07% niska zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,07 do 0,26 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę