Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Systematic Global Equity High Income Fund A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,17 USD
+1,26 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.37% 6.98% 39/51
3m -6.17% -7.28% 18/51
6m -8.02% -8.74% 23/49
12m -3.29% -1.12% 31/49
36m 5.37% 6.39% 22/42
YTD -9.32% -11.42% 19/50
max 35.30% 55.98% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0265550359
 • zarządzający: Robert Fisher
  Andrew Huzzey
 • data uruchomienia jednostki: 13.10.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 13.10.2006 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 5 100,5 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global Enhanced Equity Yield Fund jest generowanie wysokiego dochodu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe na całym świecie, bez określonych limitów dotyczących konkretnych krajów lub regionów. Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w sposób mający kluczowe znaczenie dla założonego celu inwestycyjnego, w celu osiągania dodatkowych dochodów. Nie więcej niż 10% swoich aktywów fundusz może inwestować bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,81 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 4,07% od 3,13% do 5,55% niska zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,08 do 0,21 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę