BlackRock GF Global Enhanced Equity Yield A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,05 USD
-0,35 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.35% -0.14% 10/49
3m -1.58% -0.95% 33/49
6m 0.21% 0.48% 29/49
12m 5.61% 5.49% 23/44
36m 22.31% 26.61% 27/42
YTD 12.50% 15.06% 38/48
max 43.10% 64.23% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0265550359
 • zarządzający: Robert Fisher
  Andrew Huzzey
 • data uruchomienia jednostki: 13.10.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 13.10.2006 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 5 913,1 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global Enhanced Equity Yield Fund jest generowanie wysokiego dochodu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe na całym świecie, bez określonych limitów dotyczących konkretnych krajów lub regionów. Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w sposób mający kluczowe znaczenie dla założonego celu inwestycyjnego, w celu osiągania dodatkowych dochodów. Nie więcej niż 10% swoich aktywów fundusz może inwestować bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,41 słaby
odchylenie standardowe 2,60% od 2,34% do 3,98% niska zmienność
Sharpe'a 0,16 od 0,03 do 0,28 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę