Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Global Dynamic Equity A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,04 EUR
+0,36 %
wycena na dzień 30.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -18.76% -17.45% -/-
3m -23.88% -22.10% -/-
6m -17.29% -17.05% -/-
12m -15.51% -12.03% -/-
36m -11.08% -4.34% -/-
YTD -23.50% -21.28% -/-
max 10.00% 50.62% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0238690555
 • zarządzający: Dan Chamby
  David Clayton
  Russ Koesterich
 • data uruchomienia jednostki: 17.09.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.02.2006 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 312,1 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 60% S&P 500 Index + 40% FTSE World (ex.US) Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global Dynamic Equity Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe na całym świecie, bez określonych limitów dotyczących konkretnych krajów lub regionów. Ogólnym założeniem Funduszu jest inwestowanie w papiery wartościowe, których cena rynkowa jest - zdaniem Doradcy Inwestycyjnego - zaniżona. Fundusz może również inwestować w małe i rozwijające się spółki charakteryzujące się potencjałem wzrostowym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę