Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Global Dynamic Equity A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,04 EUR
+0,29 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.01% -0.31% -/-
3m 24.98% 15.09% -/-
6m -2.85% -6.36% -/-
12m 3.64% 0.09% -/-
36m 8.55% 13.67% -/-
YTD -2.92% -6.06% -/-
max 39.60% 79.75% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0238690555
 • zarządzający: David Clayton
  Russ Koesterich
 • data uruchomienia jednostki: 17.09.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.02.2006 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 959,6 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 60% S&P 500 Index + 40% FTSE World (ex.US) Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global Dynamic Equity Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe na całym świecie, bez określonych limitów dotyczących konkretnych krajów lub regionów. Ogólnym założeniem Funduszu jest inwestowanie w papiery wartościowe, których cena rynkowa jest - zdaniem Doradcy Inwestycyjnego - zaniżona. Fundusz może również inwestować w małe i rozwijające się spółki charakteryzujące się potencjałem wzrostowym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę