Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Global Corporate Bond E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,01 USD
+0,07 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.68% 0.93% -/-
3m 8.70% 10.51% -/-
6m 2.76% 0.36% -/-
12m 5.69% 2.02% -/-
36m 14.08% 8.07% -/-
YTD 3.28% 0.44% -/-
max 45.00% 43.47% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0326961470
 • zarządzający: Michael Krautzberger
  Stephan Bassas
  Tom Mondelaers
 • data uruchomienia jednostki: 19.10.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 19.10.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 8 696,5 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% BBG Barclays Global Aggregate Corporate Index (100% USD Hedged)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global Corporate Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje co najmniej 70% łącznych aktywów w papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, emitowane przez spółki na całym świecie. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę