Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Global Corporate Bond E2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,65 EUR
+5,86 %
wycena na dzień 27.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -13.42% -11.89% -/-
3m -11.62% -9.72% -/-
6m -11.41% -9.63% -/-
12m -7.11% -3.64% -/-
36m -7.35% -2.28% -/-
YTD -11.62% -9.07% -/-
max 11.00% 65.44% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0307653898
 • zarządzający: Michael Krautzberger
  Stephan Bassas
  Tom Mondelaers
 • data uruchomienia jednostki: 19.10.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 19.10.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 7 221,0 mln PLN (02.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% BBG Barclays Global Aggregate Corporate Index (100% USD Hedged)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global Corporate Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje co najmniej 70% łącznych aktywów w papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, emitowane przez spółki na całym świecie. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę