BlackRock GF Global Corporate Bond A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,04 USD
+0,27 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.41% -0.52% 8/8
3m 2.95% 1.58% 3/8
6m 6.94% 3.90% 1/8
12m 9.58% 4.03% 1/8
36m 10.83% 7.96% 3/7
YTD 10.16% 6.81% 3/8
max 46.40% 40.49% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0297942194
 • zarządzający: Andreas Doerrenhaus
  Michael Krautzberger
 • data uruchomienia jednostki: 19.10.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 19.10.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% BBG Barclays Global Aggregate Corporate Index (100% USD Hedged)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global Corporate Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje co najmniej 70% łącznych aktywów w papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, emitowane przez spółki na całym świecie. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,42 od -0,00 do 0,90 dobry
odchylenie standardowe 2,49% od 1,18% do 2,51% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,10 do 0,17 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę