BlackRock GF Global Corporate Bond A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,04 EUR
+0,30 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.64% -0.29% -/-
3m 2.17% 3.60% -/-
6m 5.28% 6.36% -/-
12m 6.21% 10.09% -/-
36m 2.65% 9.65% -/-
YTD 7.69% 10.46% -/-
max 31.60% 81.41% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0297942434
 • zarządzający: Andreas Doerrenhaus
  Michael Krautzberger
 • data uruchomienia jednostki: 19.10.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 19.10.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% BBG Barclays Global Aggregate Corporate Index (100% USD Hedged)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Global Corporate Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje co najmniej 70% łącznych aktywów w papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, emitowane przez spółki na całym świecie. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę