BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,01 USD
-0,07 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.27% -0.35% 6/23
3m 1.60% 0.55% 10/23
6m 3.77% 2.47% 12/23
12m 4.89% 4.91% 13/22
36m 9.45% 4.92% 7/22
YTD 5.57% 5.36% 15/23
max 45.85% 31.91% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0278466700
 • zarządzający: Rick Rieder
  Bob Miller
  Andreas Doerrenhaus
 • data uruchomienia jednostki: 22.02.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.01.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje min. 70% aktywów w denominowane w różnych walutach, zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane przez rządy państw, agendy oraz spółki na całym świecie. Do 10% aktywów fundusz może inwestować w akcje. Fundusz może inwestować bez ograniczeń w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS), niezależnie od tego, czy posiadają rating na poziomie inwestycyjnym. Papiery te mogą obejmować krótkoterminowe papiery dłużne zabezpieczone aktywami, obligacje CDO, obligacje zabezpieczone kredytami hipotecznymi, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką komercyjną, papiery dłużne powiązane ze zdarzeniami kredytowymi, hipoteczne papiery wartościowe emitowane przez instytucje pośredniczące, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mieszkaniową oraz syntetyczne obligacje CDO.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,56 od -0,00 do 1,22 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,43% od 1,52% do 3,25% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,26 od -0,16 do 0,26 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę