Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (GBP)
BlackRock Global Funds PAR
kurs GBP
Strzalka_wzrost-01
+0,01 GBP
+0,09 %
wycena na dzień 13.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.96%
3m 5.08%
6m -0.28%
12m 1.15%
36m 3.03%
YTD 0.00%
max 5.50%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1181257202
 • zarządzający: Bob Miller
  Rick Rieder
  Aidan Doyle
 • data uruchomienia jednostki: 25.02.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.01.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 GBP
 • następna wpłata: 770 GBP
 • waluta: GBP
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 36 810,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje min. 70% aktywów w denominowane w różnych walutach, zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane przez rządy państw, agendy oraz spółki na całym świecie. Do 10% aktywów fundusz może inwestować w akcje. Fundusz może inwestować bez ograniczeń w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS), niezależnie od tego, czy posiadają rating na poziomie inwestycyjnym. Papiery te mogą obejmować krótkoterminowe papiery dłużne zabezpieczone aktywami, obligacje CDO, obligacje zabezpieczone kredytami hipotecznymi, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką komercyjną, papiery dłużne powiązane ze zdarzeniami kredytowymi, hipoteczne papiery wartościowe emitowane przez instytucje pośredniczące, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mieszkaniową oraz syntetyczne obligacje CDO.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę