BlackRock GF European Value E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,19 USD
-0,29 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.06% 1.85% -/-
3m 0.46% -0.20% -/-
6m -3.41% -0.63% -/-
12m -1.35% 3.00% -/-
36m 5.51% 21.05% -/-
YTD 10.63% 13.95% -/-
max 49.47% 68.89% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171281834
 • zarządzający: Brian Hall
 • data uruchomienia jednostki: 01.12.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.01.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 881,1 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Value NR
 • polityka inwestycyjna: Założeniem European Value Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Fundusz koncentruje się na spółkach, których wartość inwestycyjna wynika - według Doradcy Inwestycyjnego - z faktu, że ich wycena jest zaniżona.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę