BlackRock GF European Value E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,22 USD
+0,31 %
wycena na dzień 17.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.02% -0.25% -/-
3m 7.80% 4.65% -/-
6m 18.91% 14.15% -/-
12m 14.10% 14.78% -/-
36m 9.07% 23.19% -/-
YTD 2.28% -0.23% -/-
max 63.81% 81.13% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171281834
 • zarządzający: Brian Hall
 • data uruchomienia jednostki: 01.12.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.01.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 311,1 mln PLN (01.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Value NR
 • polityka inwestycyjna: Założeniem European Value Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Fundusz koncentruje się na spółkach, których wartość inwestycyjna wynika - według Doradcy Inwestycyjnego - z faktu, że ich wycena jest zaniżona.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę