Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF European Value E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,89 USD
-1,74 %
wycena na dzień 27.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -23.32% -21.54% -/-
3m -25.72% -26.07% -/-
6m -19.10% -18.98% -/-
12m -20.70% -18.39% -/-
36m -24.64% -12.63% -/-
YTD -26.36% -26.61% -/-
max 17.92% 33.24% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171281834
 • zarządzający: Brian Hall
 • data uruchomienia jednostki: 01.12.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.01.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 927,7 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Value NR
 • polityka inwestycyjna: Założeniem European Value Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Fundusz koncentruje się na spółkach, których wartość inwestycyjna wynika - według Doradcy Inwestycyjnego - z faktu, że ich wycena jest zaniżona.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę