BlackRock GF European Value A2 (GBP)
BlackRock Global Funds PAR
kurs GBP
Strzalka_wzrost-01
+0,51 GBP
+0,92 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.60%
3m 1.67%
6m 6.29%
12m -1.68%
36m 10.02%
YTD 13.19%
max 174.61%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171282212
 • zarządzający: Brian Hall
 • data uruchomienia jednostki: 20.06.2002 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.01.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 3 200 GBP
 • następna wpłata: 650 GBP
 • waluta: GBP
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Value NR
 • polityka inwestycyjna: Założeniem European Value Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Fundusz koncentruje się na spółkach, których wartość inwestycyjna wynika - według Doradcy Inwestycyjnego - z faktu, że ich wycena jest zaniżona.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę