BlackRock GF European Special Situations E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,26 EUR
-0,57 %
wycena na dzień 20.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.02% 3.46% -/-
3m 8.61% 8.99% -/-
6m 9.46% 7.26% -/-
12m 28.41% 16.09% -/-
36m 37.63% 23.35% -/-
YTD 32.68% 21.05% -/-
max 350.20% 197.13% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0154235443
 • zarządzający: Michael Constantis
 • data uruchomienia jednostki: 14.10.2002 r.
 • data uruchomienia funduszu: 11.10.2002 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 5 213,1 mln PLN (10.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Net TR
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Fundusz inwestuje nie mniej niż 50% swoich łącznych aktywów w spółki o małej i średniej kapitalizacji. Mianem spółek o małej i średniej kapitalizacji określane są tutaj spółki, które w momencie nabycia plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Europie.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę