Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF European Special Situations A2 Hedged (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,12 USD
+0,63 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 13.13% 15.73% -/-
3m 0.95% -3.26% -/-
6m -0.05% -7.20% -/-
12m 13.27% -0.36% -/-
36m 24.77% -4.07% -/-
YTD -3.40% -11.07% -/-
max 90.40% 9.63% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0969580561
 • zarządzający: Michael Constantis
 • data uruchomienia jednostki: 25.09.2013 r.
 • data uruchomienia funduszu: 11.10.2002 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 4 946,9 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Net TR
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Fundusz inwestuje nie mniej niż 50% swoich łącznych aktywów w spółki o małej i średniej kapitalizacji. Mianem spółek o małej i średniej kapitalizacji określane są tutaj spółki, które w momencie nabycia plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Europie.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę