BlackRock GF European Special Situations A2 Hedged (GBP)
BlackRock Global Funds PAR
kurs GBP
Strzalka_wzrost-01
+0,02 GBP
+0,13 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 4.20%
3m 3.71%
6m 9.31%
12m 8.77%
36m 31.01%
YTD 27.21%
max 53.80%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1023063255
 • zarządzający: Michael Constantis
 • data uruchomienia jednostki: 26.02.2014 r.
 • data uruchomienia funduszu: 11.10.2002 r.
 • pierwsza wpłata: 3 200 GBP
 • następna wpłata: 650 GBP
 • waluta: GBP
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Net TR
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Fundusz inwestuje nie mniej niż 50% swoich łącznych aktywów w spółki o małej i średniej kapitalizacji. Mianem spółek o małej i średniej kapitalizacji określane są tutaj spółki, które w momencie nabycia plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Europie.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę