BlackRock GF European Special Situations A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,35 USD
+0,69 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.49% 3.54% 34/43
3m 1.03% -0.20% 8/43
6m 9.15% 2.84% 2/43
12m 3.13% -2.74% 4/42
36m 26.86% 16.19% 4/41
YTD 22.68% 12.15% 2/43
max 410.60% 225.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171276677
 • zarządzający: Michael Constantis
 • data uruchomienia jednostki: 11.10.2002 r.
 • data uruchomienia funduszu: 11.10.2002 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Net TR
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Fundusz inwestuje nie mniej niż 50% swoich łącznych aktywów w spółki o małej i średniej kapitalizacji. Mianem spółek o małej i średniej kapitalizacji określane są tutaj spółki, które w momencie nabycia plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Europie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,70 od -0,00 do 1,30 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,36% od 2,12% do 3,84% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,04 do 0,24 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę