Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF European A2 Hedged (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,34 USD
+2,12 %
wycena na dzień 31.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -12.87% -17.56% -/-
3m -18.16% -26.95% -/-
6m -10.44% -19.72% -/-
12m -2.61% -18.57% -/-
36m 1.07% -13.24% -/-
YTD -18.00% -26.93% -/-
max 60.40% 14.55% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0526926950
 • zarządzający: Stefan Gries
 • data uruchomienia jednostki: 07.10.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.11.1993 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 4 534,0 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Net TR
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu European Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie (we wszystkich krajach europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, krajach Europy Wschodniej oraz krajach byłego Związku Radzieckiego).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę