BlackRock GF European Focus E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,63 EUR
+2,91 %
wycena na dzień 11.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.23% -1.29% -/-
3m -1.55% -2.23% -/-
6m -0.78% -0.90% -/-
12m 3.05% 2.52% -/-
36m 7.18% 15.06% -/-
YTD 14.68% 13.61% -/-
max 81.85% 59.27% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0252967707
 • zarządzający: Stefan Gries
 • data uruchomienia jednostki: 26.05.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 14.10.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 714,4 mln PLN (08.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Net TR
 • polityka inwestycyjna: Celem fundusz European Focus Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w skoncentrowany portfel papierów udziałowych spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej na terenie Europy (czyli we wszystkich krajach europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, krajach Europy Wschodniej oraz krajach byłego Związku Radzieckiego).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę