BlackRock GF European Focus A2 Hedged (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,10 USD
-0,75 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.15% 1.85% -/-
3m 2.31% -0.20% -/-
6m 3.91% -0.63% -/-
12m 11.97% 3.00% -/-
36m 22.28% 21.05% -/-
YTD 22.17% 13.95% -/-
max 32.80% 14.67% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0969580306
 • zarządzający: Stefan Gries
 • data uruchomienia jednostki: 25.09.2013 r.
 • data uruchomienia funduszu: 14.10.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 697,5 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Net TR
 • polityka inwestycyjna: Celem fundusz European Focus Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w skoncentrowany portfel papierów udziałowych spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej na terenie Europy (czyli we wszystkich krajach europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, krajach Europy Wschodniej oraz krajach byłego Związku Radzieckiego).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę