Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF European Focus A2 Hedged (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,39 USD
+3,38 %
wycena na dzień 06.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -17.91% -22.76% -/-
3m -19.74% -29.11% -/-
6m -8.77% -19.64% -/-
12m -9.41% -23.45% -/-
36m -4.62% -15.82% -/-
YTD -19.68% -29.31% -/-
max 15.50% -12.86% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0969580306
 • zarządzający: Stefan Gries
 • data uruchomienia jednostki: 25.09.2013 r.
 • data uruchomienia funduszu: 14.10.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 258,7 mln PLN (03.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Net TR
 • polityka inwestycyjna: Celem fundusz European Focus Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w skoncentrowany portfel papierów udziałowych spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej na terenie Europy (czyli we wszystkich krajach europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, krajach Europy Wschodniej oraz krajach byłego Związku Radzieckiego).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę