BlackRock GF European Focus A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,14 USD
+0,54 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.88% 3.54% 38/43
3m -0.99% -0.20% 29/43
6m 3.34% 2.84% 18/43
12m -2.44% -2.74% 16/42
36m 8.53% 16.19% 35/41
YTD 13.41% 12.15% 15/43
max 70.90% 42.24% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0252970834
 • zarządzający: Stefan Gries
 • data uruchomienia jednostki: 29.05.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 14.10.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Net TR
 • polityka inwestycyjna: Celem fundusz European Focus Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w skoncentrowany portfel papierów udziałowych spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej na terenie Europy (czyli we wszystkich krajach europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, krajach Europy Wschodniej oraz krajach byłego Związku Radzieckiego).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,31 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,61% od 2,54% do 4,43% niska zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,04 do 0,24 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę