BlackRock GF Euro-Markets E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,41 USD
-1,40 %
wycena na dzień 16.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.36% 5.31% -/-
3m 0.52% 0.94% -/-
6m 1.15% 0.87% -/-
12m -6.49% -3.61% -/-
36m 13.44% 17.65% -/-
YTD 14.20% 12.41% -/-
max 77.02% 66.60% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171278376
 • zarządzający: Andreas Zoellinger
  Tom Joy
 • data uruchomienia jednostki: 01.12.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 04.01.1999 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI EMU Net TR Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Euro-Markets Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje co najmniej 70% łącznej wartości posiadanych aktywów netto w papiery udziałowe spółek mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do Unii Gospodarczej I Walutowej. Pozostałe inwestycje mogą obejmować między innymi papiery spółek z siedzibą w krajach członkowskich Unii Europejskiej, które, zdaniem Doradcy Inwestycyjnego, prawdopodobnie przystąpią do Unii Gospodarczej i Walutowej w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz w papiery spółek prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach, które przystąpiły do Unii Gospodarczej I Walutowej, lecz nie posiadających tam siedziby.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę