BlackRock GF Euro-Markets E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,12 EUR
+0,45 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.10% 5.05% -/-
3m 2.52% 2.53% -/-
6m 6.62% 5.16% -/-
12m 0.19% 2.25% -/-
36m 14.72% 18.30% -/-
YTD 19.12% 16.32% -/-
max 90.07% 75.00% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0093503141
 • zarządzający: Andreas Zoellinger
  Tom Joy
 • data uruchomienia jednostki: 01.12.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 04.01.1999 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI EMU Net TR Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Euro-Markets Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje co najmniej 70% łącznej wartości posiadanych aktywów netto w papiery udziałowe spółek mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do Unii Gospodarczej I Walutowej. Pozostałe inwestycje mogą obejmować między innymi papiery spółek z siedzibą w krajach członkowskich Unii Europejskiej, które, zdaniem Doradcy Inwestycyjnego, prawdopodobnie przystąpią do Unii Gospodarczej i Walutowej w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz w papiery spółek prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach, które przystąpiły do Unii Gospodarczej I Walutowej, lecz nie posiadających tam siedziby.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę