Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Euro Short Duration Bond E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,13 EUR
+0,94 %
wycena na dzień 27.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.56% -3.16% -/-
3m -3.76% -3.10% -/-
6m -4.03% -3.22% -/-
12m -3.96% -2.64% -/-
36m -5.73% -3.22% -/-
YTD -3.76% -3.06% -/-
max 37.38% 44.96% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0093504115
 • zarządzający: Michael Krautzberger
  Christopher Allen
  Jozef Prokes
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 04.01.1999 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 48 477,0 mln PLN (02.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich short duration
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% BBG Barclays Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Euro Short Duration Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 80% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto Funduszu inwestuje się w denominowane w euro zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie i duracji poniżej pięciu lat. Średnia duracja portfela nie przekracza trzech lat. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę