BlackRock GF Euro Corporate Bond E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 EUR
0,00 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.68% -0.49% -/-
3m 2.22% 2.32% -/-
6m 3.94% 4.22% -/-
12m 5.23% 5.64% -/-
36m 5.71% 5.99% -/-
YTD 6.55% 7.04% -/-
max 49.63% 41.59% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0162659931
 • zarządzający: Tom Mondelaers
  Jozef Prokes
 • data uruchomienia jednostki: 01.12.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.02.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% ICE BofA ML Euro Corporate Index (ER00)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Euro Corporate Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje co najmniej 70% łącznej wartości aktywów netto w denominowane w euro zbywalne papiery wartościowe spółek o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę