Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Euro Corporate Bond A3 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,02 EUR
+0,15 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.44% 0.59% -/-
3m 4.99% 4.47% -/-
6m -1.30% -0.75% -/-
12m -0.80% -0.04% -/-
36m 3.88% 4.96% -/-
YTD -1.30% -0.73% -/-
max 24.95% 39.38% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0172394222
 • zarządzający: Tom Mondelaers
  Jozef Prokes
 • data uruchomienia jednostki: 01.07.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.02.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana miesięcznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 14 731,8 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% ICE BofA ML Euro Corporate Index (ER00)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Euro Corporate Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje co najmniej 70% łącznej wartości aktywów netto w denominowane w euro zbywalne papiery wartościowe spółek o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę