Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 Hedged (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 USD
0,00 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.31% 1.12% -/-
3m 6.82% 10.24% -/-
6m -0.60% -0.44% -/-
12m 1.67% -0.94% -/-
36m 13.74% 3.27% -/-
YTD -0.26% -0.78% -/-
max 15.90% 7.19% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1445717389
 • zarządzający: Tom Mondelaers
  Jozef Prokes
 • data uruchomienia jednostki: 20.07.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.02.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 14 731,8 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% ICE BofA ML Euro Corporate Index (ER00)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Euro Corporate Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje co najmniej 70% łącznej wartości aktywów netto w denominowane w euro zbywalne papiery wartościowe spółek o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę