BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 Hedged (GBP)
BlackRock Global Funds PAR
kurs GBP
Strzalka_spadek-01
-0,03 GBP
-0,27 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.45%
3m 2.60%
6m 4.93%
12m 6.76%
36m 10.27%
YTD 7.69%
max 10.60%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1445718197
 • zarządzający: Tom Mondelaers
  Jozef Prokes
 • data uruchomienia jednostki: 20.07.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.02.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 3 200 GBP
 • następna wpłata: 650 GBP
 • waluta: GBP
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% ICE BofA ML Euro Corporate Index (ER00)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Euro Corporate Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje co najmniej 70% łącznej wartości aktywów netto w denominowane w euro zbywalne papiery wartościowe spółek o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę