Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 Hedged (GBP)
BlackRock Global Funds PAR
kurs GBP
Strzalka_wzrost-01
+0,02 GBP
+0,18 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.21%
3m 6.56%
6m -1.98%
12m -0.55%
36m 7.61%
YTD -1.63%
max 8.90%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1445718197
 • zarządzający: Tom Mondelaers
  Jozef Prokes
 • data uruchomienia jednostki: 20.07.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.02.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 GBP
 • następna wpłata: 770 GBP
 • waluta: GBP
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 14 731,8 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% ICE BofA ML Euro Corporate Index (ER00)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Euro Corporate Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje co najmniej 70% łącznej wartości aktywów netto w denominowane w euro zbywalne papiery wartościowe spółek o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę